جلسه سنگ آهن روی ریل

️جلسه کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک انجمن سنگ آهن ایران با حضور سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران و علی صفریان، نائب رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران با همراهی مدیرعامل محترم شرکت حمل و نقل پرچم بار آقای مهندس مجید پرتوی ،  مدیر حمل و نقل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، مدیر بازرگانی شرکت توسعه فراگیر سناباد، مدیر بازرگانی اپال پارسیان، مدیر حمل شرکت معدنی و صنعتی صبانور  و مجتمع فولاد مبارکه برگزار شد.