سرویس ترانزیت و ترانشیپ

ترانزیت کالا
این شرکت با دارا بودن دفاتر نمایندگی در بندرعباس ، استارا وانزلی اقدام به ترانزیت کالااز طریق بنادر جنوبی به كشورهای آسیای میانه ،روسیه و گمركات داخلی كشور می نماید

ترانشیپ
یکی دیگر از سرویس های این شرکت ترانشیپ کالا صادراتی و وارداتی از و به سایر کشورهاست این شرکت با دارا بودن همکاران تحصیل کرده و باداشتن دفاتر اختصاصی خود در بندرعباس ، استارا و بندر انزلی خدمات ترانشیپی را به صاحبان محترم کالا ارائه می دهد