حمل ریلی و تخلیه محموله 3000 تنی شمش فولادی به مجتمع فولاد صنعت بناب
حمل و تخلیه محموله 3000 تنی شمش فولادی از مبدا فولاد چادرملو ، از طریق ناوگان ریلی به مجتمع فولاد صنعت بناب توسط شرکت حمل و نقل پرچم بار