حمل‌ و نقل‌ ریلی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از بخش‌های‌ مهم‌ سیستم‌ حمل‌ و نقل‌، نقش‌ عمده‌ای‌ را در عرصه‌ اقتصادی، صنعتی‌ و اجتماعی‌ کشورها ایفا می‌کند و به واسطه مزایای خاص و نسبی که در مقایسه با سایر بخش‌های حمل و نقلی از جمله هوایی‌، جاده‌ای و دریایی دارد، توانسته سهم قابل توجهی را در حوزه حمل و نقل به خود اختصاص دهد.

ایمنی بالا، ارزان بودن و مصرف انرژی کمتر این سیستم را به یک ابزار مهم جهت تبادل کالا نموده و موجب شده تا اکثر متقاضیان با مدنظر قرار دادن این پارامترها، سیستم حمل و نقل ریلی را در جهت تامین نیاز برگزینند

شرکت پرچم بار دارای مجوزفعالیت از راه آهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی خودرا جهت خدمت رسانی ازطریق راه آهن درخطوط داخلی اعلام میدارد.